તડકામાં વિટામિન ડી કેટલા વાગે મળે છે ? જાણો યોગ્ય સમય અને યોગ્ય રીત

તડકામાં વિટામિન ડી કેટલા વાગે મળે છે ? જાણો યોગ્ય સમય અને યોગ્ય રીત વિટામીન ડી એક એવુ વિટામિન છે જે શરીરમાં મેસેજિંગ પાવર વધારવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે વિટામિન તમારે માટે ન્યૂરોટ્રાંસમીટરની જેમ કામ કરે છે અને બ્રેનથી લઈને શરીરના દરેક અંગ સુધી મૈસેજિંગનુ કામ કરે છે. આ ઉપરાંત તે હાર્મોનલ હેલ્થને પણ … Read more