સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી સ્પેશિયલ એજયુકેટર ની 3000 જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો લાયકાત અને અરજી કરવાની અન્ય વિગતો

સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: Special Educator Recruitment: vsb.dpegujarat.in: પ્રાથમિક શાળાઓમા નવી ભરતી અન્વયે વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામા આવતી હોય છે. TET પાસ કરેલા

Continue reading

ચોમાસુ આગાહિ: આ વર્ષે કેવુ રહેશે ચોમાસુ, ચોમાસાના વરસાદ બાબતે અંબાલાલ ની આગાહિ

ચોમાસુ આગાહિ: Monsoon Forecast: અંબાલાલ ની આગાહિ: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ, ગરમી અને ઠંડી તથા વાવાઝોડા જેવા હવામાન

Continue reading