GSRTC દ્રારા ભરુચ ભરતી ૨૦૨૨ છેલ્લી તારીખ ૦૯.૦૯.૨૦૨૨

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી દ્રારા ભરુચ જીલ્લા માટે કરાર પર ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી

Read more

ખેડૂત પશુ વ્યાજ સહાય યોજના 2022 : ખેડૂતોને મળશે પશુ ખરીદવા માટે સહાય

પશુ વ્યાજ સહાય યોજના ૨૦૨૨ : પશુ વ્યાજ સહાય યોજના ૨૦૨૨: ગુજરાત સરકાર દ્વારા પશુપાલકોને પશુની ખરીધી માટે લીધેલ લોન પર 12%

Read more

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી: સુરત મહાનગરપાલિકાની નીચે જણાવેલ કેડરોની હાલમાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત

Read more
en_USEnglish