જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરતી 2022

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરતી 2022: ભારત સરકારની બાળ સુરક્ષા યોજના (મિશન વાત્સલ્ય) હેઠળ કાર્યરત બાળ સુરક્ષા એકમ, વડોદરા ખાતે વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તમામ પ્રમાણપત્રો સાથે ઇન્ટરવ્યૂ માટે તારીખ 07/10/2022 ના રોજ રૂબરૂ ઉપસ્થિત થવાનું રહેશે.  ની તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર … Read more

NAVRATRI ARTI 2020l22

Navratri is the festival of gujarat…Gujarats navratri is famous in all world. Navratri means nine nights,to pray for goddess Today’s is mother નવરાત્રી જય આદ્યાશક્તિ આરતી વિડીયો સાંભળવા અહિં ક્લીક કરો નવરાત્રી જય આદ્યાશક્તિ આરતી MP3 સાંભળવા અહિં ક્લીક કરો જય આદ્યાશક્તિ આરતી PDF DOWNLOAD આજના લાઈવ ગરબા જોવાની લીંક આજના લાઈવ ગરબા જોવાની લીંક … Read more

IRCT Train Time Table

IRCT train Time Table..Indian train is most available in inda for transportation Most of the people Travel in train ..So Every Public Use Train Time Table If traveling to this city is what you are thinking about, then Cleartrip will guide you. Traveling to Indai is easy thanks to the railway connectivity. Book your railway … Read more

hi

GMDC ભરતી 2022 : ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ … Read more

GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022 : ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ … Read more