સંચાર સાથી’ પોર્ટલ લોન્ચ: હવે ખોવાયેલા મોબાઈલ બ્લોક અને ટ્રેક કરી શકાશે, મોબાઈલચોરીની ફરિયાદ અને સ્ટેટસ પણ ઘરે બેસીને ચેક થશે.

સંચાર સાથી’ પોર્ટલ લોન્ચ: હવે ખોવાયેલા મોબાઈલ બ્લોક અને ટ્રેક કરી શકાશે, મોબાઈલચોરીની ફરિયાદ અને સ્ટેટસ પણ ઘરે બેસીને ચેક થશે.  ટેલિકોમ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ‘વિશ્વ ટેલિકોમ દિવસ’ના એક દિવસ પહેલાં આજે એટલે કે મંગળવારે (16 મે)એ ‘સંચાર સાથી પોર્ટલ’ લોન્ચ કર્યું. આ અવસર પર તેમણે કહ્યું કે ‘જ્યારે કોઈ આ પોર્ટલ પર ખોવાયેલા મોબાઈલ વિશે … Read more

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Marriage Invitation Card Maker

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Marriage Invitation Card Maker ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card New Features – વિવિધ પ્રકારની નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી – વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન – નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે ) – કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન … Read more

GO-GREEN યોજના 2023

GO-GREEN યોજના 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વર્ગના લોકો માટે ઘણી સહાયકારી યોજનાઓ ચલાવવામા આવે છે. શ્રમીકો માટે ઔદ્યોગીક શ્રમયોગી ભારત સરકારના “Green India” મિશનના ભાગીદાર બને અને કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરે તેવા બેટરી થી ચાલતા દ્વી-ચક્રી વાહન ખરીદીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેને સબસિડી આપવા અંગેની યોજના લાગ કરવામા આવી છે. GO GREEN; ઔદ્યોગીક શ્રમિક દ્વારા બેટરી ઓપરેટેડ … Read more