LIC HFL ભરતી 2022

LIC HFL ભરતી 2022 : એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ દ્વારા મદદનીશ અને મદદનીશ મેનેજરની પોસ્ટ માટે કુલ 80 ઉમેદવારોની માંગ કરી રહ્યા છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવાર આ નોકરીની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

LIC HFL ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામલાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા – હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ

પોસ્ટનું નામમદદનીશ અને મદદનીશ મેનેજર

ખાલી જગ્યા80.

જોબ સ્થાનસમગ્ર ભારતમાં

એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન

અરજીની શરુતારીખ 04/08/2022

અરજીની છેલ્લી તારીખ 25/08/2022

સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://www.lichousing.co

શૈક્ષણિક લાયકાત એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ભરતી 2022 :

  • ઉપયોગી લિંક નીચે સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતો વાંચો .
  • મદદનીશ : રૂ.22,730/- પ્રતિ માસ
  • મદદનીશ મેનેજર : રૂ.53,620/- પ્રતિ માસ

LIC HFL કેવી રીતે અરજી કરવી :

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો મહત્વની લિંકની નીચેની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે 

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે04/08/2022

ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે25/08/2022

ઓફિશ્યિલ જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment