પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ઓનલાઈન અરજી શરૂ, પાત્રતા અને પ્રોસેસ જાણો

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ઓનલાઈન અરજી શરૂ, પાત્રતા અને પ્રોસેસ જાણો

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના સરકારશ્રી દ્વારા પરંપરાગત વિવિધ 18 પ્રકારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ લોકોને આત્મનિર્ભર બને તેના માટે લોન સહાય અને પ્રશિક્ષણ માટે મદદરૂપ થશે જે લોકોના જીવનમાં સુધાર લાવશે જેનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજીની રીત,પાત્રતા,યોજના અંતર્ગત લાભ વગેરે વિગતો નીચે મુજબ છે.

pradhan mantri vishwakarma apply online

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ટૂંકમાં માહિતી

યોજનાનું નામપ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના 2023યોજનાપ્રધાનમંત્રી યોજનાઅરજી કોણ કરી શકેમાત્ર પરંપરાગત કારીગરો જ અરજી કરી શકે છે.અરજી શરૂ થવાની તારીખ17 સપ્ટેમ્બર 2023ઓફિસિયલ વેબસાઈટhttps://pmvishwakarma.gov.in

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના યોજનાના મુખ્ય હેતુઓ:

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

 • ૧૮ પારંપરીક વ્યવસાયો સામેલ.
 • શિલ્પકારો અને કારીગરોને પ્રમાણપત્ર અને આઇડી કાર્ડ દ્વારા માન્યતા મળશે.
 • પ્રથમ તબક્કામાં ૧ લાખ રૂપિયા સુધીની અને બીજા તબક્કામાં 2 લાખ રૂપિયા સુધીની મદદ માત્ર ૫% ટકાના દર પર,
 • યોજના અંતર્ગત કૌશલ વિકાસ પ્રશિક્ષણ, ટુલકીટ લાભ, ડિજીટલ લેવડ દેવડ પર ઇન્સેટીવ અને માર્કેટીંગ સપોર્ટ મળી રહેશે.

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના અંતર્ગત લાભઃ-

આ યોજના અંતર્ગત કેટલો લાભ મળશે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • સફળ રજિસ્ટ્રેશન બાદ લાભાર્થીને પીએમ વિશ્વકર્મા સર્ટિફિકેટ અને આઇડી કાર્ડ આપવામાં આવશે.
 • કૌશલ્ય ચકાસણી પછી, લાભાર્થીને રૂા.૧૫,૦૦૦/-ની ટૂલકીટનો લાભ. લાભાર્થીઓને દૈનિક રૂા.૫૦૦/-ના સ્ટાઇપેન્ડ સાથે
 • બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ (૫-૭ દિવસ માટે ) બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ બાદ લાભાર્થીને ૧૮ મહિનાની મુદત માટે રૂા.૧ લાખ સુધીની કૉલેટરલ ફી લોન.
 • લાભાર્થીને બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી દૈનિક રૂા.૫૦૦/-ના સ્ટાઇપેન્ડ સાથે એડવાન્સ કૌશલ્ય તાલીમ. (૧૫-દિવસ માટે )જે કુશળ લાભાર્થીઓ સ્ટાન્ડર્ડ લોન એકાઉન્ટ જાળવશે અને જેમણે ડિજિટલ વ્યવહારો અપનાવ્યો છે અથવા એડવાન્સ કૌશલ્ય તાલીમ લીધી છે, તેઓને ૩૦ મહિનાના સમયગાળા માટે રૂા.ર લાખ સુધીની બીજી લોન.
 • લાભાર્થીઓને મહત્તમ ૧૦૦ વ્યવહારો (માસિક) માટે રૂા.૧/- પ્રતિ ડિજીટલ ટ્રાન્જેકશન દરે પ્રોત્સાહન.
 • સ્થાનિક અને વૈશ્વિક મૂલ્ય શ્રુંખલાઓ (લોકલ અને વૈશ્વિક વેલ્યુ ચેઇન) સાથેના તેમના જોડાણને સુધારવા માટે ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર, બ્રાન્ડિંગ, ઇ-કોમર્સ અને GeM પ્લેટફોર્મ પર ઓન-બોર્ડિંગ, જાહેરાત, પ્રચાર અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓના સ્વરૂપમાં માર્કેટિંગ સપોર્ટ.
JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ઓનલાઈન અરજી શરૂ, પાત્રતા અને પ્રોસેસ જાણો

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના સરકારશ્રી દ્વારા પરંપરાગત વિવિધ 18 પ્રકારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ લોકોને આત્મનિર્ભર બને તેના માટે લોન સહાય અને પ્રશિક્ષણ માટે મદદરૂપ થશે જે લોકોના જીવનમાં સુધાર લાવશે જેનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજીની રીત,પાત્રતા,યોજના અંતર્ગત લાભ વગેરે વિગતો નીચે મુજબ છે.

pradhan mantri vishwakarma apply online

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના ટૂંકમાં માહિતી

યોજનાનું નામપ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના 2023યોજનાપ્રધાનમંત્રી યોજનાઅરજી કોણ કરી શકેમાત્ર પરંપરાગત કારીગરો જ અરજી કરી શકે છે.અરજી શરૂ થવાની તારીખ17 સપ્ટેમ્બર 2023ઓફિસિયલ વેબસાઈટhttps://pmvishwakarma.gov.in

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના યોજનાના મુખ્ય હેતુઓ:

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

 • ૧૮ પારંપરીક વ્યવસાયો સામેલ.
 • શિલ્પકારો અને કારીગરોને પ્રમાણપત્ર અને આઇડી કાર્ડ દ્વારા માન્યતા મળશે.
 • પ્રથમ તબક્કામાં ૧ લાખ રૂપિયા સુધીની અને બીજા તબક્કામાં 2 લાખ રૂપિયા સુધીની મદદ માત્ર ૫% ટકાના દર પર,
 • યોજના અંતર્ગત કૌશલ વિકાસ પ્રશિક્ષણ, ટુલકીટ લાભ, ડિજીટલ લેવડ દેવડ પર ઇન્સેટીવ અને માર્કેટીંગ સપોર્ટ મળી રહેશે.

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના અંતર્ગત લાભઃ-

આ યોજના અંતર્ગત કેટલો લાભ મળશે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • સફળ રજિસ્ટ્રેશન બાદ લાભાર્થીને પીએમ વિશ્વકર્મા સર્ટિફિકેટ અને આઇડી કાર્ડ આપવામાં આવશે.
 • કૌશલ્ય ચકાસણી પછી, લાભાર્થીને રૂા.૧૫,૦૦૦/-ની ટૂલકીટનો લાભ. લાભાર્થીઓને દૈનિક રૂા.૫૦૦/-ના સ્ટાઇપેન્ડ સાથે
 • બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ (૫-૭ દિવસ માટે ) બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ બાદ લાભાર્થીને ૧૮ મહિનાની મુદત માટે રૂા.૧ લાખ સુધીની કૉલેટરલ ફી લોન.
 • લાભાર્થીને બેઝિક કૌશલ્ય તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી દૈનિક રૂા.૫૦૦/-ના સ્ટાઇપેન્ડ સાથે એડવાન્સ કૌશલ્ય તાલીમ. (૧૫-દિવસ માટે )જે કુશળ લાભાર્થીઓ સ્ટાન્ડર્ડ લોન એકાઉન્ટ જાળવશે અને જેમણે ડિજિટલ વ્યવહારો અપનાવ્યો છે અથવા એડવાન્સ કૌશલ્ય તાલીમ લીધી છે, તેઓને ૩૦ મહિનાના સમયગાળા માટે રૂા.ર લાખ સુધીની બીજી લોન.
 • લાભાર્થીઓને મહત્તમ ૧૦૦ વ્યવહારો (માસિક) માટે રૂા.૧/- પ્રતિ ડિજીટલ ટ્રાન્જેકશન દરે પ્રોત્સાહન.
 • સ્થાનિક અને વૈશ્વિક મૂલ્ય શ્રુંખલાઓ (લોકલ અને વૈશ્વિક વેલ્યુ ચેઇન) સાથેના તેમના જોડાણને સુધારવા માટે ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર, બ્રાન્ડિંગ, ઇ-કોમર્સ અને GeM પ્લેટફોર્મ પર ઓન-બોર્ડિંગ, જાહેરાત, પ્રચાર અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓના સ્વરૂપમાં માર્કેટિંગ સપોર્ટ.

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજનાની પાત્રતા

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની લાયકાત નીચે મુજબ છે.

 • હાથ અથવા પરંપરાગત સાધન વડે કામગીરી કરતાં તમામ કારીગરો.
 • કુટુંબદીઠ એક સભ્યને લાભ.
 • લાભાર્થીની લધુત્તમ ઉંમર ૧૮ વર્ષ
 • છેલ્લાં ૫ વર્ષમાં સ્વરોજગાર/વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે ધિરાણ પીએમઇજીપી અને પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ જેવી યોજનાઓ હેઠળ લોન લીધેલી ન હોવી જોઇએ.
 • મુદ્રા અને પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિનાં લાભાર્થીઓ કે જેમને તેમની લોનની ચૂકવણી કરી દીધી હોય તેઓ આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવી શકશે.
 • સરકારી નોકરી કરતી વ્યક્તિ અને તેના પરિવારના સભ્યો પાત્ર રહેશે નહી.

કયા કયા વ્યવસાય વાળાને મળશે લાભ ?

આ યાદી મુજબના પરંપરાગત વ્યવસાય સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

 • ૧. સુથારી કામ
 • ૨. નાવ બનાવવાનું કામ કરના
 • ૩. શસ્ત્રો બનાવનાર
 • ૪. લુહાર
 • ૫. તાળુ બનાવનાર
 • ૬. હથોડા અને ટુલકીટ બનાવનાર
 • ૭. સોનાર (સોની)
 • ૮. કુંભાર
 • ૯. મૂર્તીકાર પથ્થર કોતરણીકાર
 • ૧૦. મોચીકામ
 • ૧૧. કડીયાકામ
 • ૧૨. ટોપલી, સાદડી, સાવરણી બનાવનાર
 • ૧૩. પારંપરીક ઢીંગલી અને રમકડાં બનાવનાર
 • ૧૪. નાથી (વાળંદ)
 • ૧૫. ફૂલોની માળા બનાવનાર / માળી
 • ૧૬. ધોબી
 • ૧૭. દરજી
 • ૧૮. માછીમાર માટેની જાળ બનાવનાર

યોજનાની નોંધણી માટે જરૂરી ડોકયુમેન્ટની યાદી નીચે મુજબ

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે નીચે મુજબના આધારપુરાવાની જરૂરીયાત રહેશે.

 • આધારકાર્ડ
 • પાનકાર્ડ (વૈકલ્પિક )
 • રેશનકાર્ડ
 • આધારકાર્ડ સાથે લિંક મોબાઇલ નંબર
 • સેવિંગ બેંક ખાતાની વિગત
 • પરિવારમાંથી ફક્ત એક જ વ્યક્તિનું કાર્ડ બનશે.

PM વિશ્વકર્મા યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયા

આ વિશ્વકર્મા યોજના માટે અરજી કરવા માટે તમારે કેટલાક સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા પડશે જે નીચે મુજબ છે

 • પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના ઓનલાઈન 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે, તમારે યુવાનો સહિત તમામ અરજદારોએ તેની સત્તાવાર વેબસાઈટના હોમ પેજની મુલાકાત લેવી પડશે, જે આના જેવું હશે – https://pmvishwakarma.gov.in/Home/HowToRegister
 • હવે તમને આ હોમ પેજ પર જ લોગિન ટેબ મળશે જેમાં તમને CSC – Artisans નો વિકલ્પ મળશે જેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે,
 • ક્લિક કર્યા પછી, તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે, જે આના જેવું હશે
 • હવે અહીં તમારે કેટલીક માહિતી દાખલ કરવાની રહેશે,
 • આ પછી તમારે આધાર ઓથેન્ટિકેશન કરવું પડશે અને પ્રોસીડ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવું પડશે,
 • ક્લિક કર્યા પછી, તેનું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ તમારી સામે ખુલશે, જે આ પ્રકારનું હશે –
 • હવે અહીં તમારે તમારી અંગત વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે,
 • હવે તમારે બધા જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને અપલોડ કરવા પડશે અને સબમિટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો,
 • ક્લિક કર્યા પછી, તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે જે આના જેવું હશે –
 • છેલ્લે, હવે અહીં તમારે તમારો એપ્લિકેશન નંબર નોંધવો પડશે અને તેને સુરક્ષિત રાખવો પડશે વગેરે.
 • ઉપરોક્ત તમામ પગલાંને અનુસરીને, તમે આ યોજના માટે સરળતાથી અરજી કરી શકો છો અને તેના લાભો મેળવી શકો છો.

લોગીન કેવી રીતે કરવું?

 • એકવાર તમે રજીસ્ટ્રેશન કરી લો, પછી તમને લૉગ ઇન કરવા માટે યુઝર નામ અને પાસવર્ડ મળશે.
 • તમારે તેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને લોગ ઈન કરવું પડશે. આ પછી તમને ટ્રેનિંગ સંબંધિત માહિતી મળશે.
 • તાલીમ લેવા માટે, તમને પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાનું પ્રમાણપત્ર પણ મળશે.  જેના કારણે તમે આ યોજના હેઠળ તાલીમ લઈ શકો છો.
 • આ પછી આખરે તમારે યોજનાના ઘટકો માટે અરજી કરવી પડશે.  લોગ ઈન કર્યા પછી તમને આ માહિતી પણ મળી જશે.

યોજના સ્ટેટ્સ કેવી રીતે ચેક કરવું?

 • જો તમે તમારી નોંધણીની સ્થિતિ વિશે જાણવા માંગતા હો. તેથી તમે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • આ પછી તમારે લોગ ઇન કરવું પડશે, પછી તમે વેબસાઇટ પર પહોંચશો, જ્યાં તમને સ્ટેટસ ચેક કરવાનો વિકલ્પ મળશે, તમારે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમારે તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે અને આ સિવાય તમે જે પણ માહિતી પૂછવામાં આવશે તે ભરીને તમે તમારા રજીસ્ટ્રેશનની સ્થિતિ ચકાસી શકો છો.

હેલ્પલાઇન નંબર

ઓફિશિયલ વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો

હેલ્પલાઇન નંબર18002677777 અને 17923ઇમેઇલ આઇડીchampions@gov.inસંપર્ક011-23061574

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર: પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?
જવાબ: https://pmvishwakarma.gov.in/

પ્ર: પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન યોજનાનો હેલ્પલાઇન નંબર શું છે?
જવાબ: 18002677777 અને 17923

Leave a Comment