સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી સ્પેશિયલ એજયુકેટર ની 3000 જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો લાયકાત અને અરજી કરવાની અન્ય વિગતો

સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: Special Educator Recruitment: vsb.dpegujarat.in: પ્રાથમિક શાળાઓમા નવી ભરતી અન્વયે વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામા આવતી હોય છે. TET પાસ કરેલા ઉમેદવારોની પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષક તરીકે ભરતી કરવામા આવતી હોય છે. રાજ્યની શાળાઓમા અભ્યાસ કરતા દિવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે શિક્ષણ વિભાગ સ્પેશિયલ એજયુકેટરની ભરતી કરવા જઇ રહ્યુ છે. જે અંતર્ગત 3000 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી આવેલી … Read more

Union Bank Recruitment 2024: SO Vacancy, Apply Online

Union Bank Recruitment 2024: SO Vacancy, Apply Online Union Bank Recruitment 2024: The Union Bank of India has published a notification to accept online applications for the 606 vacancies of Chief Manager, Senior Manager, Manager, and Assistant Manager under Union Bank Recruitment Project 2024-25 (Specialist Officers). Applicants can use the bank’s web portal to apply for … Read more

Vadodara Municipal Corporation Jobs Recruitment 2024

Vadodara Municipal Corporation Jobs Recruitment 2024 The Vadodara Municipal Corporation (VMC) has released a notification regarding the hiring of staff nurses, medical officers, MPWs, and other positions. Candidates can read the notification and apply online if they are interested in the job details and meet all eligibility requirements. Find out the specifics of the public … Read more

Junagadh Municipal Corporation Recruitment 2024

Junagadh Municipal Corporation Recruitment 2024 : notification & application form are obtainable @ www.junagadhmunicipal.org. Incomplete application or applications without relevant documents will be rejected. Applicants should submit the filled form along with copies of educational qualification, age proof certificates & other essential documents. Selected applicants will be appointed at Junagadh, Gujarat. More details about JMC Junagadh … Read more

RMC Recruitment 2023

RMC Recruitment 2023: Rajkot Municipal Corporation, RMC has Recently Invites Application For The Junior Clerk, System Analyst, Garden Supervisor, Garden Assistant Recruitment 2023, Eligible Candidates Apply Online Before Last Date, For More Details About RMC Recruitment 2023 given below article Or Official Advertisement. RMC Recruitment 2023 It is a good opportunity for all the interested … Read more

Anganwadi Recruitment 2023: e-hrms.gujarat.gov.in: Aanganvadi Bharti 2023

Anganwadi Recruitment 2023: e-hrms.gujarat.gov.in: Aanganvadi Bharti 2023: Big recruitment is out for 10000 posts in Anganwadi across the state. This recruitment is from the official website for Anganwadi Recruitment e-hrms.gujarat.gov.in. From 8-11-2023 dt. Online form can be filled till 30-11-2023. In which about 3000 posts of Anganwadi Worker and 7000 posts of Anganwadi Tedgar are … Read more

IB Recruitment Posts 2023

Vacancy For Post Of Security Assistant / Motor Transport Has Been Announced By Ministry of Home Affairs MHA Intelligence Bureau IB Online 2023. (IB MTS Job Opening 2023).The interested candidate completed the online application form and met all requirements. Please read the entire notification before submitting an online application. Starting on October 14, 2023, qualified … Read more

Gujarat Public Service Commission (GPSC) DySO Question Paper with Provisional Answer Key, OMR Sheet (15-10-2023)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) DySO Question Paper with Provisional Answer Key, OMR Sheet (15-10-2023) Advt. No. GPSC/202324/42 Posts Name: Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-3 Exam Date: 15-10-2023 Question Paper with Provisional Answer Key: Click Here OMR Sheet: Click Here

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 2023 for 1246 Various post (OJAS)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 2023 for 1246 Various post (OJAS) Advt. No. 213/202324 to Advt. No. 224/202324 Total Posts: 1246 Posts Name:• Surveyor, Class-III: 412• Senior Surveyor, Class-III: 97• Planning Assistant, Class-III: 65• Surveyor, Class-III: 60• Work Assistant, Class-III: 574• Occupational Therapist, Class-III: 06• Sterilization Technician, Class-III: 01• Kanyan Technical Assistant, Class-III: 17• … Read more

IRMA Recruitment 2023

The Institute of Rural Management Anand has released the IRMA Recruitment 2023 advertisement, which is for a variety of posts. It is recommended that eligible candidates apply for these various posts by referring to the official advertisement. Also read Download Avast Antivirus Android App  For all interested candidates searching for jobs in IRMA, this is … Read more