આયુષમાન કાર્ડ પર હવે ૧૦ લાખની સહાય મળશે લાભાર્થી યાદીમાં નામ ચેક કરવા લિંક પર ક્લિક કરો

આયુષમાન કાર્ડ પર હવે ૧૦ લાખની સહાય મળશે લાભાર્થી યાદીમાં નામ ચેક કરવા લિંક પર ક્લિક કરો આયુષમાન કાર્ડ

Gujarat Increases Ayushman Card Limit From 5 To 10 Lakhs; Check Beneficiary List for 2022–2023: The second time in a row, Bhupendra Patel has been appointed chief minister. Following the formation of the new administration, the party’s electoral pledges have already begun to be carried out.

Also read 👳‍♀️ખેડૂત ના ખાતામાં આવશે 2000 નો હપ્તો

Bhupendra Patel, the chief minister, announced the creation of a UCC committee and the raising of the “Ayushman Bharat Card” limit from Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh. In addition, the Family Card Scheme is now active as of today. In other words, no document of any kind will need to be submitted repeatedly now.

આયુષમાન કાર્ડ

Ayushman Bharat Yojana 2023: આયુષમાન કાર્ડ

On December 26, 2020, Prime Minister Narendra Modi introduced the Health Insurance Scheme via video conference. Manoj Sinha, the governor of Jammu and Kashmir, and Amit Shah, the minister of home, were also present.

The beneficiaries received information from him regarding the health insurance program as well. Prime Minister Narendra Modi addressed directly to the Ayushman Bharat Yojana recipients during this video conference and described the advantages of the health program to all citizens.

Also read   નવરાત્રિ 2023 આ નવરાત્રિમાં કયા કલાકારો ક્યાં પરફોર્મ કરશે ? આ વખતે નવરાત્રિના જાણીતા કલાકારો કઈ જગ્યાએ પર્ફોર્મ કરવાના છે તેનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ

Name of scheme: Ayushman Bharat Scheme

Started by By : PM Narendra Modi

Beneficiary : Country people

An objective : Providing health insurance of Rs 10 lakhs

Listing Method: Online

Official website: https://pmjay.gov.in/

How to Check Ayushman Bharat Scheme List 2023?

1. The beneficiaries will first need to go to the program’s official website. When you access the official website, the home page will appear.

2. You can choose “Am I Eligible” from the menu on this page. You must select this choice. When you select the choice, the front page will appear in your view.

3. You may access the login form on this page, where you must input your mobile number. You must then click the option labeled “Generate OTP.” An OTP number will then arrive on your provided mobile number.

4. OTP must be entered in the OTP box.

5. The front page will then appear in front of you. Below are several ways for locating the name of your recipient. To find your name, select the desired option and click.

6. using the ration card number

7. Name of Beneficiary

8. use a registered mobile number

આ પછી, વિનંતી કરેલ તમામ માહિતી આપવી આવશ્યક છે. પરિણામે, શોધ પરિણામ તમારી સ્ક્રીન પર દેખાશે. તે પછી, તમારું નામ આયુષ્માન કાર્ડ યોજનાની સૂચિમાં દેખાશે.

નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) એ આયુષ્માન ભારત PM-JAY ને હાથ ધરવા માટેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે.

Also read 🚌GSRTC બસ લાઈવ લોકેશન

We are pleased to announce the launch of official mobile application for citizens to:

  • Get easy access to information about PMJAY
  • Check eligibility
  • Search empaneled hospitals

How to Download Ayushman Bharat Android Application

First of all you have to go to the official website of Ayushman Bharat Scheme .

Now the home page will open in front of you.

On the home page you have to click on the button of the download app .

As soon as you click on this link, you will have the Ayushman Bharat Yojana app open.

You have to click on the install button.

As you click on the install button this app will be downloaded to your mobile phone.

How to Download / View Ayushman Bharat empaneled hospital List 2023

1. First of all you have to visit the official website of Ayushman Bharat Yojana .

2. Now the home page will open in front of you.

3. On the home page you have to click on the menu tab.

4.Now you have to click on the link to find hospital

5. As soon as you click on this link, a new page will open in front of you.

6. You have to select the state, district, hospital type, specialty and hospital name on this page.

7. Now you have to enter captcha code.

8. After that you have to click on the button of truth.

9. The relevant information will be on your computer screen.

Important Links :

આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ પર લાભ 5 લાખથી વધારીને 10 લાખ પ્રોસેસ શરુ વાંચો ન્યુઝ અહીં

જાણો આયુષ્યમાન ભારતના લાભો તથા વિગતે માહિતી

Search Name for Ayushman Bharat yojana list

Ayushman Bharat Toll-Free Call Center Number :- 14555/ 1800111565.

1 thought on “આયુષમાન કાર્ડ પર હવે ૧૦ લાખની સહાય મળશે લાભાર્થી યાદીમાં નામ ચેક કરવા લિંક પર ક્લિક કરો”

Leave a Comment