ભારતે એશિયાડ ગેમ્સમાં 100 મેડલ જીતવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે

ભારતે એશિયાડ ગેમ્સમાં 100 મેડલ જીતવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. 2023માં હાંગઝોઉમાં યોજાયેલા 19મા એશિયાડમાં ભારતે કુલ 87 મેડલ

Continue reading