વાવાઝોડુ આગાહિ: આવી રહ્યુ છે બિપોરજોય જેવુ વાવાઝોડુ, સાથે છે વરસાદની આગાહિ

વરસાદની આગાહી, વાવાઝોડાની આગાહી અને હવામાન સમાચાર હવામાન વૈજ્ઞાનિક અને આગાહી કરનાર અંબાલાલ પટેલે વધુ એક ભયંકર પૂર્વસૂચન જારી કર્યું છે. તેના કારણે ગુજરાતીઓ હવે વધુ ચિંતિત છે. વાવાઝોડુ આગાહિ અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે અરબસાગર ફરી એક વાર તોફાનનો અનુભવ કરશે. આ તોફાન બીપરજોય જેવું હશે તે કલ્પનાશીલ છે. 16 ઓક્ટોબરે આરબ સમુદ્રમાં … Read more