વાવાઝોડુ આગાહિ: આવી રહ્યુ છે બિપોરજોય જેવુ વાવાઝોડુ, સાથે છે વરસાદની આગાહિ

વરસાદની આગાહી, વાવાઝોડાની આગાહી અને હવામાન સમાચાર હવામાન વૈજ્ઞાનિક અને આગાહી કરનાર અંબાલાલ પટેલે વધુ એક ભયંકર પૂર્વસૂચન જારી કર્યું

Continue reading