રાજકોટ: નવરાત્રિ પૂર્વે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ ત્રાટક્યો

નવરાત્રિ પહેલા રાજકોટમાં નવા કોરોના ફેરફારના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. આ પ્રકારનો વધુ ઝડપથી પ્રચાર થતો હોવાનું માનવામાં આવે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શહેરમાં કોરોનાના કેસોની સંખ્યામાં તાજેતરમાં વધારો થયો છે. રાજકોટ રાજકોટમાં હાલમાં 100 થી વધુ કોરોના કેસ છે. આમાંના મોટાભાગના કેસોમાં નવા પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. નવા વેરિઅન્ટના લક્ષણો સામાન્ય કોરોના સાથે સરખાવી … Read more