ભારતે એશિયાડ ગેમ્સમાં 100 મેડલ જીતવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે

ભારતે એશિયાડ ગેમ્સમાં 100 મેડલ જીતવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. 2023માં હાંગઝોઉમાં યોજાયેલા 19મા એશિયાડમાં ભારતે કુલ 87 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાંથી 27 ગોલ્ડ, 26 સિલ્વર અને 34 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. આ ભારતનું એશિયાડ ગેમ્સમાં સૌથી વધુ મેડલ છે. Also read  સોના ચાંદી ના આજના ભાવ જુવો . Live updates for October 6th, … Read more